วันที่ 9 มีนาคม 2565
ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ สายบ้านยองแยง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพจาก : ประมวล