วันที่ 9 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ออกปฏิบัติงานราดน้ำ เกรดบดอัดถนนในเขตพื้นที่ อบต.หนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เกรดบดอัดถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน กอโจด หมู่ 5 รวมระยะทาง 3,700 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : ประสงค์