วันที่ 9 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนหินคลุก
สายที่ 1 จากบ้านหนองพะเนียดไปบ้านคอกควาย ระยะทาง 1,600 เมตร
สายที่ 2 บ้านคอกควาย ระยะทาง 500 เมตร
สายที่ 3 ต่อจากถนนลาดยางบ้านหนองพะเนียดถึงเขตตำบลกุดจอก ระยะทาง 1,700 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : มนตรี