วันที่ 9 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรังสายบ้านงิ้ว-ครึมม่วง บ้านงิ้ว หมู่ 4 ระยะทาง 2,300 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรังสระกรวด-ครึมม่วง (ลำห้วยเหนือ) บ้านครึมม่วง หมู่ 5 ระยะทาง 1,400 เมตร
สายที่ 3 ซ่อมถนนลูกรังสายตะวันออก-ตะวันตก บ้านครึมม่วง หมู่ 5 ระยะทาง 600 เมตร
สายที่ 4 ซ่อมถนนลูกรัง ซอยหลังเทศบาล บ้านตลุกหิน หมู่ 8 ระยะทาง 200 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : Boonyarit