วันที่ 10 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรังสายบ้านงิ้ว-ครึมม่วง บ้านงิ้ว หมู่ 4 ระยะทาง 1,500 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรังสายสระแจง-ต้นส้มเสี่ยว-มอสูง บ้านสระแจง หมู่ 6 ระยะทาง 3,500 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : Boonyarit