วันที่ 14 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรังสายรอบบ้านหนองทุเรียน (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านหนองทุเรียน หมู่ 7 ระยะทาง 1,400 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรังสายหนองทุเรียน-หนองกัดลิ้น บ้านหนองทุเรียน หมู่ 7 ระยะทาง 1,000 เมตร
สายที่ 3 ซ่อมถนนลูกรังสายต้นตะคร้อ-หนองทุเรียน บ้านหนองทุเรียน หมู่ 7
ระยะทาง 1,300 เมตร
สายที่ 4 ซ่อมลูกรังสายซอยนพรัตน์ แคสันเทียะ บ้านหนองทุเรียน หมู่ 7
ระยะทาง 800 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : Boonyarit