วันที่ 14 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สายที่ 1 ปรับเกรดถนนหินคลุก ถนนดินบ้านหนองตะใกล้ถึงสระประปา ระยะทาง 1,400 เมตร
สายที่ 2 ปรับเกรดถนนหินคลุก ถนนดินบ้านห้วยแคนถึงเส้นสวนผักทางรถไฟ ระยะทาง 1,200 เมตร
สายที่ 3 ปรับเกรดถนนดินบ้านห้วยแคนถึงบ้านคิมม่วงคุ้มตะลุมปุก ระยะทาง 2,000 เมตร
สายที่ 4 ปรับเกรดถนนดินบ้านห้วยแคนถึงสระปะปา ระยะทาง 300 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : วิสุทธิ์