วันที่ 14 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ออกปฏิบัติงานราดน้ำเกรดบดอัดถนนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ภายในหมู่บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ 9 รวมระยะทาง 3,000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : ประสงค์