วันที่ 15 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนหินคลุกและถนนดิน
สายที่ 1 บ้านโนนพลวง ระยะทาง 2,000 เมตร
สายที่ 2 จากบ้านโนนพลวงไปบ้านคึมม่วง ระยะทาง 2,500 เมตร
สายที่ 3 รอบสระบ้านคึมม่วง ระยะทาง 800 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : มนตรี