งานศิลปะ Thailand Biennale, Korat 2021 “เซิ้ง…สิน ถิ่นย่าโม” ณ จังหวัดนครราชสีมา ชมกันได้ถึง 31 มี.ค. นี้!!!
วันที่ 21 มีนาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับคณะสภาวัฒนธรรมจังหวัด เยี่ยมชมผลงานศิลปะ Thailand Biennale, Korat 2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรม จ.นครราชสีมา, นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อำเภอบัวลาย, นายไพฑูรย์ เพ็ญจันทร์ ส.อบจ.อำเภอพระทองคำ, นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร ส.อบจ.อำเภอสีดา ร่วมต้อนรับ ที่ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี