อบจ.โคราช ยกทัพ ทีมนาฏมวยไทย รร.มาบตะโก นำเต้นออกกำลังกายแอโรบิคคีตะมวยไทย “Exercise Exop 2022 Korat Sports City”
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. #นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายโคราชเมืองกีฬา “Exercise Exop 2022 Korat Sports City” เป็นกิจกรรมที่กำหนดจะจัดขึ้นทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ที่ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้ จ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ อบจ.นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพนำเต้นออกกำลังกาย
ซึ่ง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. นำทีมบุคลากรสังกัด อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ และ อบจ.ได้เลือกรูปแบบการออกกำลังกาย “แอโรบิคคีตะมวยไทย” ที่เป็นการออกกำลังกายเชิงอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยมี ทีมนาฏมวยไทย รร.มาบตะโกพิทยาคม มาเป็นผู้นำออกกำลังกาย