“ถนนดี ไฟฟ้าส่องสว่าง” มาตรฐาน อบจ.โคราช
พร้อมส่งมอบให้ชาว “อ.ขามทะเลสอ”
วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ทำพิธีส่งมอบถนน (อบจ.นม.19101) บ.หนองกระโดน – บ.หนองม่วง ให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งถนนสายดังกล่าวนี้ นายก อบจ. ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินความคืบหน้าและประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมสร้างฯ ไปเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และนำมาสู่การจัดสรรงบประมาณในการซ่อมสร้างด้วยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบจ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6.69 ลบ. เป็นการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร วางท่อระบายน้ำถนน และ ไฟฟ้าส่องสว่าง(บางช่วงทาง) เชื่อมต่อ 2 ตำบล ประกอบด้วย ต.บึงอ้อ และ ต.โป่งแดง ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินการครั้งนี้กว่า 3,000 คน
“เป้าหมายของการซ่อมสร้างถนนในทุกสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบปัญหาสภาพถนนเดิมชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ฉะนั้นเมื่อมีการดำเนินการซ่อมสร้าง ตนมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ถนนดี มีไฟฟ้าส่องสว่าง ตามมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานของ อบจ.นครราชสีมา สิ่งสำคัญที่สุดการก่อสร้างในทุกสายทางที่มาจากเงินภาษีของประชาชน ต้องเพื่อประชาชน และ ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด” นายก ยลดาฯ กล่าว
โดยมี น.ส.อรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ,นางภัทริกา มากเมือง ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง และ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง, หัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ อ.ขามทะเลสอ ร่วมด้วย นายมานพ ปลอดสันเทียะ นายก อบต.บึงอ้อ, สิปปนนท์ ศรีโพธา นายก อบต.โป่งแดง, นายประพัด ขาขุนทด นายก อบต.ขามทะเลสอ, นายเรวัต งัดสันเทียะ นายก ทต.พันดุง, นางสมคิด เมธาวิรัตน์ นายก อบต.หนองสรวง, นายมาโนช มะลิขาว นายก ทต.ขามทะเลสอ, ผอ.รพ.สต.โป่งแดง, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน – อสม. และ ตัวแทนพี่น้องประชาชนชาว ต.บึงอ้อ และ ต.โป่งแดงร่วมยินดีและเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ