วันที่ 17 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนดินลูกรัง และ เคลียร์ริ่งไหล่ทางถนนลาดยาง
สายที่ 1 เคลียร์ริ่งไหล่ทางถนนลาดยาง ระยะทาง 3,000 เมตร
สายที่ 2 บ้านห้วยโจดไปบ้านหนองไฮ ระยะทาง 1,600 เมตร
สายที่ 3 บ้านห้วยโจดถึงบ้านขามป้อม ระยะทาง 2,000 เมตร
สายที่ 4 บ้านห้วยโจดไปอบตด่านช้าง ระยะทาง 1,000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : มนตรี