วันที่ 21 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนดินลูกรัง
สายที่ 1 บ้านน้ำอ้อม ระยะทาง 1,500 เมตร
สายที่ 2 จากบ้านน้ำอ้อมถึงบ้านป่าตอง ระยะทาง 2,000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : มนตรี