วันที่ 21 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลพระทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรัง พร้อมทั้งรอปูหินคลุกสายซอยหลังโรงเหล้า เชื่อม เขตเทศบาลตำบลสระพระ ขุมชนประคำทอง ระยะทาง 1,200 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรัง พร้อมรอปูหินคลุกสายสามแยกนานายเหลือง หมื่นรัตน์ – เลียบคลองอีสานเขียวรอบนอกตะวันตก ระยะทาง 800 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : Boonyarit