วันที่ 21 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ราดน้ำ เกรดปรับเกลี่ยหินคลุกสายทางบ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ 9 ระยะทาง 1,000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : ประสงค์