วันที่ 22 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนดินลูกรัง
สายที่ 1 ถนนดินบ้านหนองปรือหมู่ 4 ระยะทาง 1,400 เมตร
สายที่ 2 ถนนหินคลุก จากหมู่ 4 ถึงหมู่ 14 ระยะทาง 2,000 เมตร
สายที่ 3 ถนนดินหมู่ 14 ระยะทาง 1,000 เมตร
สายที่ 4 ถนนดินช้างขึ้นโคก หมู่ 5 ระยะทาง 800 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : มนตรี