วันที่ 22 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ราดน้ำเกรดบดอัดถนนหินคลุกและถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านสระมะค่า หมู่ 2 รวมระยะทาง 3,600 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : ประสงค์