โคราชจัดพิธีทำบุญฉลอง 554 ปี เมืองนครราชสีมา
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 06.30 น. ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายพรชัย อำนวยทรัพย์ สส.นครราชสีมา, นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อ.เมือง เขต1 นำข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 554 รูป “ตักบาตรทำบุญเมือง ฉลอง 554 ปี เมืองนครราชสีมา” โดยมีพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า – คหบดี พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมทำบุญตักบาตรอย่างเนืองแน่น