งานพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารี
(คุณย่าโม) ประจำปี 2565
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนพระองค์มาในงานพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ประจำปี 2565 โดย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์ จากนั้นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีตามลำดับพิธีการ
ในการนี้ #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา ร่วมรับผู้แทนพระองค์และร่วมพิธี โดยมี สตรีชาวโคราช นำโดย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยสตรีชาวโคราช ร่วมรำบวงสรวงจำนวนทั้งสิ้น 4,803 คน
🙏🏻 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมชมพิธีรำบวงสรวงย่าโม ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2565 รวม 5 วัน ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเทิดทูนและสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี วีรสตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมา และชาวไทยทั้งประเทศ ที่ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี