รองฯ สมเกียรติ ลั่นฆ้องเปิดศึกชิงจ้าวสังเวียนผ้าใบ มวยพิมาย”ศึกยอดมวยดาวรุ่ง อบจ.โคราช”
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น. #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบให้ #นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปะมวยไทยในรายการ “ศึกยอดมวย ดาวรุ่ง อบจ.นครราชสีมา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบจ. ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด ในพื้นที่ 32 อำเภอ ซึ่งได้ขับเคลื่อนร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพิมาย จัดแข่งขัน “ชกมวย”ทั้งหมด 34 คู่ (ช.-ญ.) เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปะแม่ไม้มวยไทย และออกกำลังกายเสริมสุขภาพตนเองให้แข็งแรง พ้นภัยจากยาเสพติด รวมทั้งสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
โดยมี พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 ,นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.,นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สน.การศึกษาฯ อบจ.,นายดนัย ตั้งเจิดจ้า ที่ปรึกษามูลนิธิพิมายสงเคราะห์, นายโกเมศ หอยมุข ประธานชมรมพิมายเมืองมวย พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรม ร่วมให้การต้อนรับ ที่ เวทีมวยชั่วคราวหอประชุมปาจิต โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย