รุ่นที่ 2 เริ่ม!!!ติวเข้มหลักสูตรจัดทำแผนฯ – ข้อสอบกลาง 58 รร.สังกัด อบจ.โคราช
วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และข้อสอบกลางของโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา เน้นหลักสูตร “เตรียมความพร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” รุ่นที่ 2 สำหรับครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา กลุ่มที่ 2, 4, 5 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565
โดยมี นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ. และนายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ความรู้ตลอดการอบรม
“เราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนายก ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะคณะครูผู้สอน ต้องร่วมมือกัน สื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน ก้าวไปพร้อมๆ กัน แล้วโรงเรียนทั้ง 58 แห่งของเราจะไม่ด้อยไปกว่าโรงเรียนอื่นแน่นอน สิ่งไหนที่จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับคุณครู นายก อบจ พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ และในการอบรมครั้งนี้ ก็เช่นกัน ครูจะได้เรียนรู้ทักษะตรงประเด็น ตรงความต้องการในบริบทของโรงเรียนนั้นๆ นี่จึงถือเป็นจุดแข็งที่จะนำพาโรงเรียน อบจ.ให้เข็มแข็ง มีศักยภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” นายก ยลดา กล่าว