วันที่ 23 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เก็บงานปรับเกรดบดอัดถนนดิน
บ้านหนองปรือ บ้านป่าตอง และ บ้านน้ำอ้อ รวมระยะทาง 3,000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : มนตรี