“เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี” ของสถาบันครอบครัวพ่อ-แม่-ลูก ต้องสามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่อง
วันที่ 24 มีนาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวอบอุ่น อ.หนองบุญมาก ของกองสวัสดิการสังคม “เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี” ของสถาบันครอบครัวที่ถึงแม้ยุคสมัยเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน แต่ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว จะยังเป็นรากฐานแรกที่สำคัญ และยังคงอยู่อย่างยั่งยืน
โดยมี นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก, นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.นครราชสีมา เขต9, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก, จ.อ.สุรพงษ์ หมื่นบุญดี ท้องถิ่นอำเภอ, ร.ต.อ.จรูญ นวลหงษ์ รอง สวป.สภ.หนองบุญมาก และ นายวิเชียร แป้นปลัด ผช.สสอ.หนองบุญมาก ให้การต้อนรับ ที่ หอประชุมโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา อ.หนองบุญมาก ค่ะ