ยินดีต้อนรับ พนักงานใหม่ป้ายแดง สู่รั้ว อบจ.
วันที่ 25 มีนาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัด อบจ.นครราชสีมา โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.,นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.,นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง,นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ที่ ห้องประชุมรวมใจ สำนักช่าง
“ขอให้ทุกคนที่เข้ามาสู่รั้ว อบจ.ทุกคนตั้งใจทำงานให้เต็มที่ เต็มศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและพี่น้องประชาชนต่อไป”