“นายกฯ ยลดา” มุ่งส่งเสริมสถาบันครอบครัวอบอุ่น
วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ รร.ด่านเกวียนวิทยา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2565 รุ่นที่ 5 อ.โชคชัย โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อ.โชคชัย, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นายชรินทร์ เปลี่ยนกระโทก นายก ทต.ด่านเกวียน, , น.ส.เพชรรัตน์ ยิ้มพุดซา ปลัดอำเภอโชคชัย นายกวิน บุญส่ง รอง ผอ.รร.ด่านเกวียนวิทยา และ นายประเสริฐ เทพทะเล รพ.สต.ด่านเกวียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
โครงการฯ นี้
อบจ.มุ่งหวังเพื่อช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของสถาบันครอบครัว ให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักแบ่งเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น และเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดความอบอุ่น ขอขอบคุณความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สาธารณสุข อ.โชคชัย, ตำรวจสันติบาล จ.นครราชสีมา, กศน.อ.เมืองนครราชสีมา ให้ความรู้ตลอดการอบรม มา ณ ที่ด้วย