ถนนดี ไฟฟ้าส่องสว่าง ที่ “ขามสะแกแสง”
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมส่งมอบถนน อบจ.นม.11202 ขามสะแกแสง – บ้านโนนผักชี อ.ขามสะแกแสง ที่ได้ดำเนินการซ่อมสร้างด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In–Place Recycling) ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมความยาว 1,960 เมตร พร้อมตีเส้นจราจรและไฟฟ้าส่องสว่าง งบประมาณ 4.8 ล้านบาท พร้อมตีเส้นจราจรและไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา หรือขนส่งสินค้าทางการเกษตรเกิดความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนต่อไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การนำของ “นายก หน่อย” มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ให้ครอบคลุมทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่ง ถนน น้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน