ยินดีต้อนรับสู่รั้ว อบจ. อย่างเป็นทางการ
วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลากร อบจ.โคราช ซึ่งผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ เป็นพนักงานใหม่ จำนวน 282 คน ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จ.นครราชสีมา โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., น.ส.กษิรา อณวัชวณิช เลขานุการนายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข และ ข้าราชการ – เจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีที่ รร.เดอะริช โฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
“ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานให้เต็มศักยภาพ พยายามเรียนรู้งาน ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้น เพื่อเกิดความสำเร็จต่องานที่ปฏิบัติต่อไป”