โคราช จัดประชุมกรมการจังหวัดฯ เดือน มีนาคม
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา เดือนมีนาคม 2565 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในโอกาสนี้ หน่อย กล่าวในที่ประชุมถึงกรณีพบผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงติดเชื้อโควิด – 19 ว่า “ขณะนี้ อบจ.ได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยได้ประสานกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลมหาราช โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีในการแนะนำและส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการการรักษาต่อไป ต้องขอขอบคุณทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย”
นอกจากนี้ยังมีภารกิจที่ อบจ.ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดในการร่วมจัดประเพณีสืบสานเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 เม.ย.นี้ ซึ่ง อบจ.จัดสถานที่บริเวณคูเมืองด้านข้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ให้เป็นตลาดน้ำ “ย้อนยุควันวาน เล่นสงกรานต์โคราชบ้านเอ็ง” จะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและอาหารคาว หวาน ที่หลากหลาย มีการแสดงบนเวที และอื่นๆ อีกมากมาย ครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19
“ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา มา ช้อป ชิม ชม สินค้าและกิจกรรมภายในงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาไปพร้อมๆ กัน