“ดร.ยลดา”ยกระดับคุณภาพการศึกษา รร.อบจ.
เล็งมอบวัสดุ – อุปกรณ์การเรียน
พร้อมทุนการศึกษา “เรียนดี แต่ยากจน”
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สังกัด อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ กลุ่มที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน พร้อมกันนี้ นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบทุนเงินช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน อบจ.นครราชสีมา กลุ่มที่ 1 ทั้งสิ้น 11 โรงเรียน จำนวน 192 คน รวมเป็นเงิน 576,000 บาท พร้อมยังได้ส่งมอบโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อให้นักเรียน ครู มีโต๊ะเก้าอี้ใช้อย่างเพียงพอ
“โรงเรียนในสังกัด อบจ. ไม่ได้ด้อยไปกว่าที่อื่น ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพครูผู้สอน หรือแม้แต่ศักยภาพของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ หรือ กิจกรรมผู้เรียนอื่นๆ อย่างเช่นล่าสุด ทั้งนี้ ต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียน รร.มาบตะโกพิทยาคม ที่ทำชื่อเสี่ยงให้กับ อบจ.นครราชสีมา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฎมวยไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระดับ ม.ปลาย และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับ ม.ต้น โครงการ “รักชาติรักษ์มวยไทย ปีที่ 12”