วันที่ 31 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่บ้านโนนตากลางเชื่อมบ้านจันอัด
ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาปรับเกรดบดอัดถนนหินคลุกในถนนดิน ระยะทาง 3000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : มนตรี