วานนี้วันที่ 31 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลพระทองคำ อำเภอพระทองคำ ดังนี้
สายที่ 1. ซ่อมถนนลูกรัง พร้อม ปูหินคลุกสายสามแยกทางไปสระน้ำ 79 ไร่ ถึงฝายนานายหนืด ชุมชนตะวันออก
ระยะทาง 700 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรัง พร้อมปูหินคลุกสายทางไปบ่อขยะ เทศบาลพระทองคำ
ระยะทาง 300 เมตร
สายที่ 3 ซ่อมถนนลูกรังสายตะวันตกสระน้ำ 79 ไร่ เทศบาลพระทองคำ
ระยะทาง 2,000 เมตร
เสร็จภาระกิจที่ได้รับมอบหมายของเทศบาลพระทองคำ พร้อมทั้งทำการย้ายเครื่องจักรไปจอดที่ อบต.พลกรัง
ขอบคุณภาพจาก : บุญฤทธิ์