“นายกหน่อย” ขอเป็นกำลังใจให้เสมอ
วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มาเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมมอบถุงน้ำใจ อบจ. ที่ บ้านวังรางพัฒนา ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน
จากนั้น ได้เดินทางต่อไปที่ บ้านโนนค่า ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน เพื่อให้กำลังใจ และ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือบ้านประสบอัคคีภัยของ คุณยายบี่ เก่งสูงเนิน จำนวนเงิน 49,500 บาท และ นางปราณิต อิสันเทียะ จำนวนเงิน 49,500 บาท ที่ได้รับความเสียหายทั้ง 2 หลัง