ส่งมอบความห่วงใยให้ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565
วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมาร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายทอดสด (Live Streaming) การมอบผ้าอนามัยสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบายของขวัญผู้สูงอายุ ภายใต้งาน “สาธารณสุขห่วงใย มอบของขวัญผู้สูงวัย 3 อย่าง ได้แก่การคัดกรองความเสื่อมของร่างกาย,โปรแกรมชะลอความเสื่อมของร่างกายในผู้สูงอายุ และการขยายสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ซึ่ง จังหวัดนครราชสีมา โดย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้จัดให้มีการมอบผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง ที่ บ้านเลขที่ 34 บ.คำไฮ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พร้อมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live ของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัยไปพร้อมกับส่วนกลาง
โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน พร้อมด้วยนายวิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, นพ.ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ ศูนย์อนามัยที่ 9, นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นม., นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต.มะเกลือเก่า ข้าราชการ และผู้นำท้องถิ่น