ผู้ว่าฯวิเชียร-นายกฯ ยลดา พูดโคราช!
เปิดตลาดน้ำคูเมือง
สีสันเทศกาลสงกรานต์ ’65
ช่วงค่ำวันที่ 13 เมษายน 2565 ที่ บริเวณตลาดน้ำคูเมือง ข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อม นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเปิดงาน “554 ปี เมืองโคราช ตลาดน้ำคูเมือง 2565” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และยังถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี คณะผู้บริหาร,ประธานสภา,สมาชิกสภา,ปลัด อบจ.,รองปลัด อบจ.,หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีเปิด ซึ่งผู้ว่าฯ และ นายก อบจ. ได้กล่าวเปิดและกล่าวรายงาน เป็นภาษาโคราช สร้างสีสันให้กับงานในวันนี้เป็นอย่างมาก
🙏🏻ขอขอบคุณ สำนักการช่าง โดย ผอ.ธีระชัย เทพนอก รวมถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ. ที่ได้อำนวยความสะดวกด้านการจัดสถานที่ให้กับพ่อค้าแม่ขายได้จำหน่ายสินค้า และประชาชนเลือกซื้อสินค้าภายในบริเวณงาน
🫧สำหรับงาน“554 ปี เมืองโคราช ตลาดน้ำคูเมือง 2565” จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 – 17 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการแสดงดนตรีจากศิลปิน และ จากโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ในทุกค่ำคืน