“ดร.ยลดา” ตรวจเยี่ยมจุดบริการ ปชช. อ.โชคชัย – อ.สีคิ้ว วันสุดท้ายช่วง “7 วันอันตราย”
วันที่ 17 เมษายน 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ. และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครราชสีมา ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน และมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนในพื้นที่ อ.โชคชัย และ อ.สีคิ้ว ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาวและวันสุดท้ายของช่วง 7 วันอันตราย ทั้งนี้ นายก อบจ.ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บริเวณแยกไฟแดง อ.โชคชัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ
จากนั้น นายก อบจ.นครราชสีมา เดินทางต่อไปยัง อ.สีคิ้ว ตรวจเยี่ยมจุดบริการ จำนวน 5 จุด
*จุดที่ 1 จุดบริการประชาชนสี่แยกโชคชัย
*จุดที่ 2 จุดบริการประชาชน อบต.มิตรภาพ
*จุดที่ 3 จุดบริการประชาชนหน้าเทศบาลตำบลลาดบัวขาว
*จุดที่ 4 จุดบริการประชาชนจุดพักรถแยกยกระดับสีคิ้ว
*จุดที่ 5 จุดบริการประชาชนตำบลสีคิ้ว
โดยมี นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ รองประธานสภา อบจ.และ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1, นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต2, นายศุภชัย เหลืองจันทึก นายก อบต.มิตรภาพ, ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ แตงนำศิริ รอง นายก ทต.ลาดบัวขาว, นายสำเริง หมื่นหาญ รองนายก ทต.ลาดบัวขาว, พ.ต.อ.ยงยศ พลเดช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว, นายอลงกรณ์ ดอนท้วม นายก อบต.สีคิ้วให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์การเดินทางกลับของประชาชน