ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุวาตภัย
บ่ายวันนี้ (17เม.ย.65) นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต1 ,นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต2 และนายอลงกรณ์ ดอนท้วม นายก อบต.สีคิ้ว ได้เดินทางให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านเลขที่ 12 หมู่ 11 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว โดยเป็นบ้านของครอบครัว นางทองหล่อ อ้ายจันทึก อายุ 85 และนายใย อ้ายจันทึก อายุ 89 ปี หลังได้รับรายงานว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยกว่า 50 หลังคาเรือน
ทั้งนี้ นายกหน่อย ได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น และสั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ. ประสานกับท้องถิ่นท้องที่ เพื่อให้การช่วยเหลือในส่วนที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบของทางราชการต่อไป