วันนี้ (25 เมษายน 2565)
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อำเภอโนนไทย ดังนี้
– สายที่ 1 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่12 ไปบ้านหนองประดู่ หมู่10 ระยะทาง 2,400 เมตร
– สายที่ 2 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายข้างโรงเรียนบ้านหนองประดู่ หมู่10 ระยะทาง 200 เมตร
– สายที่ 3 ซ่อมถนนลูกรังสายแยกซุ้มปะตูหมู่บ้าน บ้านหนองประดู่ หมู่10 เชื่อมตำบลพันดุง ระยะทาง 1,000 เมตร
– สายที่ 4 ซ่อมถนนลูกรังสายบ้านหนองประดู่ หมู่10 ไปบ้านโตนดระยะทาง 600 เมตร
ขอบคุณภาพจาก :คุณบุญฤทธิ์