วันนี้ (26 เมษายน 2565)
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3ทำการซ่อมแซมถนนในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้
– สายที่ 1 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายบ้านหนองประดู่ หมู่10 ไปบ้านกระพี้ ต.ค้างพลูระยะทาง 2,400 ม.
– สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรังสายนา บ้านหนองประดู่ หมู่10 ระยะทาง 1,200 ม.
– สายที่ 3 ซ่อมถนนลูกรังสายบ้านหนองประดู่ หมู่10 ระยะทาง 700 ม.
ขอบคุณภาพจาก : คุณบุญฤทธิ์