อบจ.โคราชพร้อมเติมเต็มและสนับสนุนการศึกษาทุกมิติ
วันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ.โนนไทย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อม นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักศึกษาฯ และ คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด อบจ.นครราชสีมา ประชุมหารือร่วมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย หลิน ห่าวเย่ (Lin Haoye) ผอ.สถาบันขงจื้อ ม.มหาสารคาม เพื่อเตรียมหาแนวทางพัฒนาศักยภาพหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.นม. ได้แก่แนวทางสนับสนุนอาสาสมัครครูชาวจีน, การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาจีน, การจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนในสังกัด ตลอดจนการสนับสนุนทุนเพื่อไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน ในการนี้ อบจ. ก็พร้อมเติมเต็มและสนับสนุนการศึกษาในทุกมิติ เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมีความหลากหลายมากขึ้น ตามนโยบายโรงเรียนอบจ.ต้องมีโอกาสได้เรียน ได้เลือก มากกว่า 2 ภาษา”