เสวนาวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
“Korat Wellness City”
ค่ำวันนี้ (23 เม.ย.65) ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม โรงแรมเซนเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบให้ #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. ร่วมเสวนาวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา “Korat Wellness City”
โดยมี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา,นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา,ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ มทส., เข้าร่วมเสวนา เพื่อนำเสนอแนวคิดในการส่งเสริมให้โคราชเป็นเมืองแห่งสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แบบ โดยมุ่งเป้าตั้งแต่การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ สร้างแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย รวมถึงการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม เป็นการผลักดันโครงการ Korat Wellness city โดยคาดการณ์ว่าหลังจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จบลง กระแสการดูแลรักษาสุขภาพ และเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจะเป็นกระแสใหม่ของอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพในอนาคต