26 เมษายน 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี ราดน้ำเกรดบดอัดถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านบุมะค่า ม.8 รวมระยะทาง 4,600 เมตร
ขอบคุณภาพจาก :คุณประสงค์