27 เมษายน2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานพื้นที่อบต.ด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนดินลูกรัง
-เส้นที่ 1 บ้านนานิคม หลังวัด ระยะทาง 600 เมตร
-เส้นที่ 2 รอบฝั่งสระบ้านหนองเเม็กถึงบ้านน้ำอ้อม ระยะทาง 2,000 เมตร
-เส้นที่ 3 จากบ้านหนองเเม็กไปบ้ายห้วยโจด ระยะทาง 2,000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณมนตรี