28 เมษายน 2565)
สำนักช่าง ได้นำเครื่องจักรออกปฏิบัติงานขุดลอกวัชพืช บ้านหนองนกคุ้มคลองอีสานเขียว ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพจาก :คุณเจษฎา