ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม โดยวิธีประมูล