วันนี้ (29 เมษายน 2565)
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานพื้นที่อบต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ปรับเกรดถนนดินลูกรัง
– เส้นที่ 1 บ.รกฟ้าถึง บ.โนนจาน ระยะทาง 3,000 เมตร
– เส้นที่ 2 ถนนดินเข้าโคก ระยะทาง 1,000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณมนตรี