วันนี้ (29 เมษายน 2565)
สำนักช่าง ได้นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานขุดลอกวัชพืช บ้านหนองนกคุ้มคลองอีสานเขียว ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพจาก :คุณเจษฎา