3 พฤษภาคม 2565
สำนักช่าง นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานขุดลอกวัชพืช บ้านหนองนกคุ้มคลองอีสานเขียว ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพจาก :คุณเจษฎา