5 พฤษภาคม 2565
ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่1และชุดที่2 ร่วมกัน
ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ บ้านซับตะคร้อ ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมากจ.นครราชสีมา โดยนายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ (ส.อบจ อำเภอหนองบุญมาก)มอบน้ำและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่สำนักช่าง
ขอขอบคุณภาพจาก :คุณประมวล-คุณอุเทน