5 พฤษภาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้
– สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรังสายตะวันออกบ้านหนองประดู่ หมู่ 10 ระยะทาง 1,000 เมตร
– สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรังสายบ้านอุโลก หมู่ 6 ไป บ้านกระเสียว ต.กำปัง ระยะทาง 1,800 เมตร
– สายที่ 3 ซ่อมถนนลูกรังสายบ้านอุโลก หมู่ 6ไปบ้านหนองกราด หมู่ 9 ระยะทาง 500 เมตร
– สายที่ 4 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายรอบบ้านอุโลก หมู่ 6 ฝั่งทิศใต้ ระยะทาง 1,200 เมตร
– สายที่ 5 ซ่อมถนนสายบ้านอุโลก ไปบ้านสระพัง
ระยะทาง 600 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณบุญฤทธิ์